O nás

Royal Rangers

je zapsaným spolkem se spisovou značkou L3377, vedeným u Krajského soudu v Ostravě a je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku, která vznikla v 60. letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy. Program a metody práce, které pomáhají tento cíl naplňovat, používají dnes Royal Rangers po celém světě.
V roce 2021 jsme získali titul „Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro roky 2022/2023. Další informace o naší organizaci najdete na webu royalrangers.cz a ve zveřejněných výročních zprávách.

Naše přední hlídka

Historie naší přední hlídky se roku 2012, kdy rodiče sboru Církve Bratrské hledali pro svoje děti křesťanskou skupinu, kde by se mohly scházet.

V září 2012 jsme se jako začali ve Spolkovém domě na Palackého náměstí scházet. Nečekaly nás jen schůzky, ale i výlety, přespávačky, víkendové akce a tábory. Zúčastnili jsme se také celorepublikových akcí jako je Ringoturnaj. V roce 2022 jsme oslavili desátý rok fungování. Za tu dobu se v naší hlídce vystřídalo mnoho dětí i vedoucích, prožili jsme spolu krásné chvíle a získali nová přátelství. 

Jsme moc rádi, že v naší činnosti můžeme pokračovat i letos. Rádi mezi sebe přijmeme kohokoli ve věku od 6 do 13 let. Pokud máš zájem nezávazně si vyzkoušet, jaké to s námi je, užít si srandu, něco se naučit, najít si kamarády, tak neváhej a přijď. Na schůzce tě moc rádi uvidíme.

Náš tým

Titul, celé jméno

Funkce
Krátké BIO
Vivamus integer non suscipit taciti etiam primis tempor sagittis euismod libero facilisi aptent elementum felis.

Titul, celé jméno

Funkce
Krátké BIO
Vivamus integer non suscipit taciti etiam primis tempor sagittis euismod libero facilisi aptent elementum felis.

Titul, celé jméno

Funkce
Krátké BIO
Vivamus integer non suscipit taciti etiam primis tempor sagittis euismod libero facilisi aptent elementum felis.

Podpořte nás

Fungujeme jako nezisková organizace již od roku 2012 a prostředky pro naši činnost získáváme z dotací, darů a členských příspěvků. Nedílnou součástí je práce vedoucích, kteří svou službu vykonávají zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Podporují nás:

Jak pracujeme

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky. Připravujeme také i různé workshopy a vzdělávací akce.
Jsme otevřeni všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdíly pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsme otevřeni i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

Služba Royal Rangers pracuje s dětmi a mládeží ve čtyřech skupinách:

5 – 8 let

(předškoláci – 3. třída)

8 – 11 let

(3. – 6. třída)

11 – 14 let

(6. – 9. třída)

14 – 18 let

(od 9. třídy do 18 let)

V současné době se ve Vlašimi scházíme pouze s dětmi ve věku od 6 do 13 let.

Náš cíl

Záměrem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.
Naším cílem je děti a mladé lidi získat (pro dobrou věc), vyzbrojit (do života) a vyslat (připravené žít aktivní a plnohodnotný život).

Program Royal Rangers rozvíjí děti a mládež ve čtyřech oblastech života:

Život v přírodě

Učíme děti tábořit, poznávat a chránit přírodu, rostliny a živočichy, bezpečně a efektivně pracovat s nářadím, uzlovat s lanem a zacházet s ohněm.​

Zdraví

Seznamujeme je se základy bezpečnosti při sportu a pobytu v přírodě, učíme je poskytovat první pomoc a klademe důraz na zdravý život bez závislostí.​

Vztahy

Vedeme je k úctě k člověku a autoritám, k odpovědnosti za své chování, učíme je pomáhat slabším, vážit si přátelství a pracovat a komunikovat v týmu.​

Křesťanství

Rozvíjíme vztah dětí k Bohu a povzbuzujeme je k jednání podle zlatého pravidla Royal Rangers, které zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“​

Schůzky

Palackého náměstí 65, Vlašim
vždy v pátek
od 16:30 do 18:30
Rádi mezi námi přivítáme všechny děti ve věku od 6 do 13 let a je možné se přidat kdykoliv během roku.
Pokud se chcete o nás dozvědět více nebo své dítě přihlásit do Royal Rangers, můžete nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Kontaktujte nás